Testoval som objektív Canon 50mm f1.8

Minulý víkend sa môj spolužiak rozhodol odhovoriť ma od učenia a požičal mi svoj statický objektív, ktorý vo mne zanechal hlboké umelecké ryhy. Fotil som a natáčal som skoro celý víkend a toto je aspoň čiastočná ukážka toho aký je tento Canon 50 mm f1.8 neuveriteľný filmár.

Ako vo videu vidno niekedy je problém udržať hlavný objekt v ostrosti, čo je ale daň za ten neuveriteľné rozmazanie pozadia, dalo by sa skoro povedať skoro až bokeh.

Kaplnka na Závadke

Tento pohľad sa Vám naskytne, ak pôjdete do obce Závadka v ranných hodinách.

Z histórie Závadky:

Prvé zmienky o obci sú z roku 1352. Založili ju Mariašovci na svojom majetku začiatkom 14. storočia, alebo už koncom 13. storočia ako haviarsku osadu. Od 14. storočia sa tu rozvíjalo hlavne medenorudné a železorudné baníctvo. V 14. – 15. storočí pôvodné obyvateľstvo obce bolo rímsko – katolického vierovyznania, slovanského a pravdepodobne určitá časť aj nemeckého pôvodu.

V 1. polovici 16. storočia došlo k výmene pôvodného obyvateľstva (možno z dôvodu vyľudnenie obce) rusínskym etnikom. Noví usadlíci boli osídlení na valašskom práve. Ich hlavným zamestnaním bolo pastierstvo oviec. Obyvatelia Závadky boli chýrni bačovia, ktorý vyrábali vynikajúci syr. Úlohou obyvateľov bolo aj stráženie obchodnej cesty z Budapešti do Krakova. Mali zaručiť bezpečnosť poštových vozov a cestujúcich po tejto ceste. V 18. storočí sa časť obyvateľstva venovala aj baníctvu. Ťažila sa tu meď, zlato a striebro. V 19. storočí tu fungovala pražiareň železnej rudy zriadená arcikniežaťom Albrechtom.

Roku 1880 až 1890 obec postihla vlna vysťahovalectva, najmä z radov baníkov. Okolo roku 1880 bol v obci zriadený notáriat. Podliehali mu okolité obce: Teplička, Hnilčik, Bint. Za prvej Československej republiky popri poľnohospodárstve Závadčania pracovali v lesoch. Počas II. svetovej vojny v okolí operovali partizáni za podpora miestnych obyvateľov.

V septembri roku 1947 sa začala budovať z obce nová cesta, ktorá dodnes spája Závadku s Nálepkovom. Roku 1950 bolo založené JRD, ktoré sa už v roku 1953 pre malú členskú základňu rozpadlo.